Adam, Emelie och Julias källa
Illustration

Vatten

De flesta fattiga människor i världen saknar rent vatten, fastän just det är den viktigaste förutsättningen för själva livet på jorden. Genom initiativet Adam, Emelie och Julias källa hoppas vi kunna förändra livet för så många människor som möjligt när det gäller rent vatten. Läs mer.

Kort info om arrangören. Läs mer.

Ingress från "Kan jag hjälpa". Läs mer.


Adam, Emelie och Julias källa - www.kalla.nu - PG 901401-0