Adam, Emelie och Julias källa
Illustration

Välkommen

Den 26 december 2004 inträffade tsunamikatastrofen som för alltid förändrade många familjers liv runt om i världen. Hundratusentals människor dog av den enorma flodvågen utefter stränder runt om i Asien.

Då vi insett vad som hänt, och att vi aldrig skulle få våra kära tillbaka, beslöt vi att göra något med vatten som gav tillbaka något positivt för alla som ville dela vår tanke. Vi ville borra brunnar runt om i världen för att barn och vuxna skulle få den bättre livskvalité som rent vatten innebär. För många i väst och andra industrialiserade länder är vatten den självklarhet som det dagliga livet förutsätter. Ändå finns tusentals platser på jorden som saknar vatten eller vatten som är tjänligt att dricka. Därför florerar sjukdomar - diaréer och lidande som leder till för tidig död för barn och vuxna varje dag i dessa områden.

Genom initiativet Adam, Emelie och Julias källa - med din medverkan - hoppas vi kunna förändra livet för så många människor som möjligt när det gäller just rent vatten.


Lämna ett bidrag till Ankarstiftelsens 90-konto: PG-901401-0 och märk talongen "Adam Emelie och Julias källa" så kan brunn efter brunn skapas där ute i världen där de så väl behövs!

Ankarstiftelsens arbete bygger på frivilliga insatser. Omkostnaderna är mycket låga och pengarna används för givna mål. Vi arbetar med kontrollpostgiro, är underställda Länsstyrelsens tillsyn och räkenskaperna granskas av godkänd revisor. Arbetet bedrivs bland gatubarn och behövande i Colombia, Brasilien, Peru och Bolivia.

Vi tackar på förhand för ditt bidrag...


Julias källa
Brunnen finns i en by som heter Santa Teresa i Amazonas Peru.

I byn bor 70 familjer och de lever på fiske i den närbelägna Javarifloden. Denna flod utgör gräns mot brasilien och mynnar ut i Amazonfloden nära gränsen till Colombia. För att komma till platsen måste man åka båt i ca 4 timmar. Förutom fiske odlar man bananer och andra grönsaker en del av detta säljer man för att på så sätt få pengar till bensin och kläder mm. I byn byggdes en skola 2006 av de pengar som den kände gospelsångaren Per Erik Hallin spelade ihop på en kosert i Tibro.

Alla i byn ber om sin hälsning och tack tack för det rena vattnet. För ANKARSTIFTELSEN (www.ankarstiftelsen.com)
Börje Erdtman


Emelies källa
Brunnen finns i en by som heter Erene och ligger i Amazonas Peru.

För att komma hit åker man båt en timma från Leticia (Colombia). Här bor ett femtiotal familjer som lever på jordbruk och fiske. Byn kan endast nås vid högvatten då man kan åka båt genom skogen. Vid lågvatten måste man gå många timmar på snåriga stigar. I byn finns en skola med 5 salar som byggdes 2006 tack vare att barnen i Töreboda samlade pangar. Över 90 tusen kr blev det.


Adam, Emelie och Julias källa - www.kalla.nu - PG 901401-0